<div align="center"> <h1>Transformacja, Goertych, Hitlet, Młodzież Wszechpolska</h1> <h3>Wszechpolacy, Giertych, Hitler, Młodzież Wszechpolska, nazizm, transformacja</h3> <p>Wszechpolacy, Giertych, Hitler, Młodzież Wszechpolska, nazizm, transformacja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.giertych-stop.kom.pl/files/transformacja.swf" rel="nofollow">www.giertych-stop.kom.pl/files/transformacja.swf</a></p> </div>